Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn Tập trung nghiên cứu các giải pháp công nghệ chuyên biệt, phát triển sản xuất đồng bộ và triển khai hoàn thiện hệ thống phân phối trải rộng khắp toàn quốc trên quy mô công nghiệp đến năm 2020. Sứ mệnh Là công ty có chất lượng sản phẩm ưu việt và dịch vụ phụ trợ tốt nhất trong ngành lưới, đáp ứng bài bản mọi nhu cầu dân dụng, công nghiệp và công trình hoàn hảo! Hoài bão Trở thành nhà sản xuất lưới,… với chất lượng hàng đầu, có uy tín mạnh mẽ trên thương trường Việt Nam và quốc tế.